Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Trần Duy Tín
Số ĐT: 0813999399q231
Email: sadasd

Phó Trưởng Khoa ádas
2

Nguyễn Ngọc Hưng
Số ĐT: 1243
Email: sadas

Phó Trưởng Khoa ádas

ádasdasdasd

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;