Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Video

Sự Kiện

28 5

TEST LE RA QUAN

28 5

Tuyển Sinh

28 5

Lễ ra quân

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO


NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

;